Pretorian

Pretorian là một thương hiệu thuần túy của Brazil, tập trung vào việc phát triển các thiết bị thể thao hiệu suất cao, các chất bổ sung và phụ kiện. Được hình thành bởi một tập hợp các giá trị tồn tại trong vô thức của các vận động viên được tạo ra bởi vũ trụ MMA và những người yêu thích tập luyện, nó đã trở nên nổi bật trong danh mục này, mở rộng trong toàn bộ phân khúc.